Глаголи и глаголски облици
Подршка осмацима
У жељи да осмацима олакшамо припрему за полагање завршног испита, дошли смо на идеју да им припремимо материјал који ће им помоћи да понове и утврде градиво. Почели смо са областима из граматике које се најчешће јављају на завршном испиту, а то  су ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ, РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ, СИНТАГМЕ и ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ. Наставни материјал је припремила наставница Миљана Степаноски.
Презентацију погледајте ОВДЕ.