Чланови школског одбора:

Из редова запослених:
Миле Сајчић
Викторија Перић
Марија Цвејић
Из редова родитеља:
Урош Дражић
Дејан Бељаковић
Срђан Стошић
Из редова локалне самоуправе:
Дарио Видовић
Ђорђе Мирковић
Александра Ђурић Имширагић