Чланови школског одбора:

Из редова запослених:

Јасминка Милинковић
Оливера Тимотијевић
Радомир Ваљаревић

Из редова родитеља:

Дејан Бељаковић
Војислав Стокић
Урош Дражић

Из редова локалне самоуправе:

Весна Јанковић
Александра Миловановић
Драган Поповић