У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/21.годину ( Службени гласник РС – Просветни гласник „, број 5/20) долази до следећих измена:

– Друго полугодиште почиње у понедељак, 18.јануара 2021.године.

– Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021.године за ученике осмог разреда, тј. у уторак , 22.јуна 2021.године за ученике од првог до седмог разреда.

– Зимски распуст почиње у понедељак, 21.децембра 2020.године, а завршава се у петак, 15.јануара 2021.године.

– Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26.марта 2021.године и у суботу, 27.марта 2021.године, а завршни испит  у среду, 23.јуна 2021.године, у четвртак, 24.јуна 2021.године и у петак, 25. јуна 2021.године.