Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака, у школи се као саветодавно тело сваке године формира Савет родитеља школе. Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења.

Неки од послова Савета родитеља су:

  • предлагање представника родитеља ученика у Школски одбор и друге тимове школе;
  • давање сагласности на програм и организовањa екскурзија;
  • учествовање у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
  • брига о здравственој и социјалној заштити ученика;
  • разматрање и праћење рада школе, услова за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
  • разматрање програма образовања и васпитања и постигнутог успеха ученика и др.
Савет родитеља за школску 2020/2021.годину
Име и презиме родитеља
1/1 Маја Јелић
1/2 Урош Дражић
1/3 Сања Начић
1/4 Ивана Младеновић
2/1 Ана Каблар
2/2 Секерез
2/3 Слађана Љубојевић
2/4 Бојана Стоиљковић
3/1 Вукица Илић
3/2 Марија Вукићевић
3/3 Катарина Стојановић
4/1 Маја Траиловић – председница Савета родитеља
4/2 Дејан Бељаковић
4/3 Александар Штрбац
4/4 Јелена Фишћан
4/5 Милош Ристић
5/1 Слађана Вешић
5/2 Марија Васић
5/3 Драгана Коларевић
5/4 Борко Ивановић
5/5 Предраг С. Јовановић
6/1 Бојан Грујић
6/2 Јелена Грбић
6/3 Даница Васић
6/4 Белензада Славица
7/1 Војислав Стокић
7/2 Срђан Томић
7/3 Леонард Бобисутх
7/4 Јелена Андрић
8/1 Ивана Ракић
8/2 Ивана Марковић
8/3 Сандра Павловић
8/4 Невена Јончић
СО Марина Цикуша