Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака, у школи се као саветодавно тело сваке године формира Савет родитеља школе. Савет родитеља чини по један представник родитеља из сваког одељења.

Неки од послова Савета родитеља су:

  • предлагање представника родитеља ученика у Школски одбор и друге тимове школе;
  • давање сагласности на програм и организовањa екскурзија;
  • учествовање у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
  • брига о здравственој и социјалној заштити ученика;
  • разматрање и праћење рада школе, услова за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
  • разматрање програма образовања и васпитања и постигнутог успеха ученика и др.
Савет родитеља за школску 2020/2021.годину
1/1 Сузана Раденковић
1/2 Срђан Стошић
1/3 Божидар Нинчић
1/4 Јелена Новаковић Војт
2/1 Маја Јелић
2/2 Ивана Аранитовић
2/3 Ивана Милутиновић
2/4 Ивана Младеновић
3/1 Ана Каблар
3/2 Војислав Секерез
3/3 Слађана Љубојевић
3/4 Бојана Стоиљковић
4/1 Вукица Јовановић
4/2 Марија Вукићевић
4/3 Катарина Стојановић
5/1 Јелена Дудварски
5/2 Дејан Бељаковић
5/3 Бојана Змејковски
5/4 Урош Дражић
6/1 Слађана Вешић
6/2 Марија Васић
6/3 Драгана Коларевић
6/4 Борко Иванковић
6/5 Предраг Јовановић
7/1 Бојан Грујић
7/2 Јелена Грбић
7/3 Даница Васић
7/4 Ана Стојановски
8/1 Војислав Стокић
8/2 Срђан  Томић
8/3 Леонард Бобисутх
8/4 Јелена Андрић
СО Марина Цикуша