ТЕРМИНИ СЕКЦИЈА

СЕКЦИЈА НАСТАВНИК  ФОНД
Нед. Термин
Хор и оркестар Весна Драгојевић 2 Среда и четвртак, 7.час
Секција,,Дрон“ Стеван Иванковић 1 Понедељак, 7.час
Информатика Андријана Јелић 1 Уторак, 7.час
Ватрогасци Милица Ковачевић 1 Петак, 7.час
ИКТ Саша Јовановић 1 Понедељак, 7.час
Папирно моделарство Александра Пунишић 1 Петак, 7.час
Фудбал Владимир Пејовић 1 Среда, 0.час
Кошарка Немања Васиљевић 1 Среда , 0.час
Одбојка Ана Рајић 1 Среда, 6.час
Верска Јасминка Милинковић 1 Петак, 8.час

ШКОЛСКА 2023/24.ГОДИНА

Настава у природи

Настава у природи је облик образовно – васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања у климатски погодном месту из здраствено-рекреативних , образовно-васпитних и социјалних разлога.  Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма, обавезних и изборних предмета из којих се издвајају садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи.  

Овај облик наставе организује се за млађе разреде ( I-IV) , а у оквиру разреда, за она одељења која добију писмену сагласност родитеља ученика. Организатор ове активности је директорка школе и стручни актив за разредну наставу. Прецизно одређивање програма, правца и времена реализације наставе у природи биће одређено после разматрања понуда и добијања сагласности Савета родитеља школе и Школског одбора, а након закључивања уговора са туристичким агенцијама.  

У школској 2021/22. години школа ће пратити епидемиолошку ситуацију, потребе ученика  и поштоваће препоруке Министарства  просвете, те их реализовати уколико се стекну сви потребни услови.  

Излети и екскурзије

Излети и екскурзије за ученике реализоваће се током школске године уколико епидемиолошки услови то дозволе. Циљ екскурзија и излета, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама у природној и друштвеној средини, као и са културним, историјским и духовним наслеђем.  

За ову школску годину планирано је:  

  1. разред-Београд – Марадик (етно кућа) – манастир Крушедол – Сремска Каменица (Змајева кућа)  Београд – 1 дан 
  2. разред -Београд – Радмиловац (огледно добро) – Смедерево (тврђава)  Београд-1 дан 
  3. разред –Београд -Тршић – манастир Троноша  Београд -1 дан 
  4. разред -Београд – Нови Сад (центар града, Природњачки музеј) – Петроварадин (тврђава – подземни ходници)  Београд – 1 дан 
  5. разред -Београд- Сремска Митровица (Сирмијум) – манастир Привина глава – војна установа ,, Моровић“  Београд – 1 дан 
  6. разред – првидан:Београд – Раваница – Ресавска пећина – водопад Лисине – Манасија ; други дан: Јагодина – Покајница – Радовањски луг – Копорин – Београд – 2 дана  
  7. разред – првидан Београд – Орашац ( Марићевића јаруга) – Опленац (црква Светог Ђорђа – кућа краља  Петра – Виноградарева кућа – Краљева вила – Краљичина вила – Карађорђева црква – виногради) – Крагујевац (Спомен парк ,,Шумарице” и музеј 21. октобар) – Крагујевац (ноћење); други дан  Крагујевац –Таково (Спомен комплекс Другог српског устанка: Црква брвнара – Музеј Другог српског устанка – Споменик кнезу Милошу Обреновићу – Таковски грм)  Београд – 2 дана  
  8. разред – првидан : Београд – Ергела Љубичево – Рамска тврђава – Виминацијум (археолошко налазиште) – Виминацијум (ноћење); други дан: Виминацијум  – Голубачки град – Голубац – Лепенски вир – Рајкова пећина – Београд– 2 дана