Пробни завршни испит – резултати из математике

 

Прилог погледајте/преузмите ОВДЕ

Драги осмаци и родитељи,преко следећег линка можете приступити порталу МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА  на коме се налазе сва упутства и информације везане за упис у средњу школу у школској 2023/2024. години.

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide

Шта је завршни испит?

Завршни испит полаже се на крају осмог разреда. Завршни испит мери степен усвојености знања, вештина и компетенција стеченим током основног образовања. Резултати завршног испита се користе за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.

Садржај завршног испита

Ученици осмог разреда у оквиру завршног испита полажу три теста: тест из српског језика, тест из математике и комбиновани тест из природних и друштвених наука (физике, хемије, биологије, географије и историје).

Бодовање за упис у средњу школу

Укупан број бодова за упис у средњу школу добија се сабирањем  бодова на основу успеха из основне школе са бодовима оствареним на завршном испиту. Ученик може да оствари укупно највише 100 бодова.

 Успех из основне школе- највише 60 бодова

Израчунава се тако што се се општи успех остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере,  а затим помножи бројем четири (4).

Успех на завршном тесту – највише 40 бодова

Сваки тест на завршном испиту има 20 питања, а сваки тачан одговор доноси један бод, дакле, на сваком тесту се може добити највише 20 бодова.

Број бодова на тесту из српског језика се множи са коефицијентом 0,65 – највише 13 бодова.

Број бодова на тесту из математике се множи са коефицијентом 0,65 – највише 13 бодова.

Број бодова на комбинованом тесту се множи са коефицијентом 0,7- највише 14 бодова.

Затим се  саберу бодови из основне школе и бодови са завршних тестова.

За упис у четворогодишњу средњу стручну школу и гимназију потребно је да ученик има најмање 50 бодова.

Припреме за полагање завршног испита

            Школа  организује припреме за полагање завршног испита. Припреме  се организују из свих наставних предмета који се полажу на завршном испиту.

Завод за унапређење васпитања и образовања припремио је за ученике осмог разреда основне школе две  платформе за спремање завршног испита.

 

Образовна платформа „еЗбирка“  представља електронску збирку задатака из математике за ученике старијих разреда основне школе. Збирка садржи преко 12.000 задатака са решењима, груписаних по разредима и областима. Ученици могу решавати одређене задатке и тако се припремити за писмене вежбе, контролне задатке и завршни испит.

О свим могућностма ове платформе можете се обавестити на адреси:  http://ezbirka.matf.bg.ac.rs/?action=manual.

Образовна платформа „Завршни испит” садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да провере и унапреде своје знање решавајући различите пробне тестове завршног испита, као и да вежбају задатке из тачно одређене области и са тачно одређеног нивоа. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе дигиталне технологије и унапреде своје знање.
Упутство за коришћење платформе је доступно на адреси: http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/doc/uputstvo.pdf.

Опширније информације о овим платформама можете пронаћи на адреси:
https://zuov.gov.rs/ucenje-na-daljinu-alati-za-pripremu-zavrsnog-prijemnog-ispita-gotovi-testovi/

Пробни завршни испит

У другом полугодишту сваке школске године (март/ април) Министарство просвете у свим школама у Србији организује  Пробни завршни испит са циљем припреме ученика осмог разреда, наставника и школе за завршни испит. Ова симулација помаже ученицима да осете атмосферу и начин полагања завршног испита и да неколико седмица пред завршни испит ученици и њихови наставници процене колико су спремни и на чему треба да раде у наредном периоду.

Полагање завршног испита

Завршни испит ученици полажу у основној школи. Завршни испит се полаже три дана у јуну месецу, и реализује се у исто време у свим местима Републике Србије. Свагог дана ученици полажу по један тест – тест из српског језика, тест из математике и комбиновани тест.

Пријемни испит

Пријемни испит којим се проверавају посебне способности и склоности, полажу ученици који уписују специјализоване средње школе и одељења (средње музичке школе, балетске школе, школе ликовне области, специјализоване гимназије и одељења). Пријемни испити полажу се у одговарајућој средњој школи пре полагања завршног испита у основној школи.

Прилагођавање услова и садржаја завршног/пријемог  испита

За ученике са сметњама/тешкоћама у развоју (сметње вида, слуха, моторне сметње, тешкоће у учењу и понашању) прилагођавају се услови и садржај завршног испита. Зависно од потреба, за ученика се припремају посебни тестови или регуларни тестови са увећаним фонтом слова или на Брајевом писму, омогућава се коришћење асистивне технологије, омогућава се полагање у посебној просторији или полагање уз пратиоца. Потребу за прилагођавањем услова и садржаја завршног/пријемног испита пријављује основна школа коју ученик похађа, али је могуће и да се родитељ/старатељ самоиницијативно обрати школској управи.

Упис ученика са здравственим проблемима

При свакој Школској управи у оквиру окружних уписних комисија, формира се у мају месецу здравствена комисија коју чини педијатар и специјалиста медицине рада, а по потреби и други (интерниста, неуропсихијатар, психолог…).  Задатак здравствене комисије јесте да се омогући адекватан упис у средње школе за оне ученике који због здравствених проблема имају ограничен избор средњих школа, односно образовних профила. Потребно је да се родитељ у току месеца маја обрати школском лекару (не школи) који попуњава одговарајући образац који родитељ заједно са пратећом медицинском документацијом подноси здравственој комисији при одговарајућој школској управи (за нашу школу је то Школска управа Београд, Захумска 14). Здравствена комисија, на основу поднете документације, даје мишљење о одговарајућем образовном профилу с обзиром на здравствено стање ученика, а школска управа издаје упут за упис ученика у одговарајућу средњу школу.

Упис близанаца

Родитељи ученика који су близанци, а желе да им оба детета похађају исту средњу школу (смер/ образовни профил), потребно је да се обрате матичној основној школи и потпишу сагласност да близанци буду распоређени у ону средњу школу/смер/образовни профил у који је распоређен близанац који има већи број бодова.

Упис под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности

Ученици припадници ромске националне мањине и ученици који су завршили програм основног образовања одраслих, а млађи су од 17 година, могу да полажу завршни испит и да се у средњу школу упишу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. Потребно је да се родитељ/законски заступник ученика обрати матичној основној школи.

Упис ученика који су завршили основну школу у иностранству или страну школу у Републици Србији

Ученици који су завршили основну школу у иностранству или страну школу у Републици Србији, или су на овај начин завршили један од последња два разреда,  уписују се у средњу школу преко броја одређеног за упис ученика.  Ученици који су завршили шести разред основну школу у иностранству или шести разред страну школу у Републици Србији, остварују 20 бодова на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.

Упис ученика који су завршили основно образовања претходних година

Уколико су ученици завршили основно образовање претходних година, млађи су од 17 година, а нису се уписали у средњу школу,  јављају се матичној основној школи где се евидентирају као кандидати који су већ обавили завршни испит и завршили основну школу. Они не полажу поново завршни испит, већ само остварују услов за рангирање за упис у средњу школу.

Упис кандидата старијих од 17 година у први разред средње школе

Кандидати старији од 17 година уписују се у средње школе у статусу ванредних ученика, а документацију, пријављивање за полагање пријемног/завршног испита и распоређивање у одређени образовни профил, обавља се у надлежној школској управи.

Календар активности за Завршни испит 2021. можете преузети овде.

 

Драги осмаци!

Ближи се крај вашег осмогодишњег школовња које  проводите у посебним околностима- учењу на даљину. Ваши наставници и одељењске старешине помоћиће вам да успешно савладате преостало градиво и да се на време припремите за завршни испит.

Министарство просвете такође припрема упис у средње школе на начин прилагођен ванредним околностима. Имаћемо довољно времена да вас о свему обавестимо и припремимо. За сада, потрудите се да редовно учите!

Наш савет јесте да одвојите мало времена и за размишљање о избору средње школе!
Пре свега важно је да знате да је свако занимање добро и потребно, да је могуће да у сваком занимању постигнете успех и изградите каријеру само ако волите то што радите и ако сте вредни!

У избору будућег занимања сваки ученик треба, за себе, да размисли и о следећем:

 • Добро процени своје способности, тј. могућности да успешно обављаш неке активности. Помоћи ће ти мишљење родитеља. Питај их шта мисле које су твоје јаке, а које слабе стране.
 • О твојим способностима говоре и твоје школске оцене. Размисли које предмете учиш лако, са задовољством, из којих предмета имаш најбоље оцене.
 • Пази само да не помешаш интересовања са способностима! Ове две ствари су често у блиској вези, јер нас обично више интересују активности у којима смо успешни. Али не мора увек да буде тако.
 • Свако занимање има и добре и лоше стране, па би било добро да се унапред припремиш на то да жељена професија поред онога што ти се свиђа има и „мање лепу“ страну. Можеш да питаш родитеље или друге људе који се баве занимањем које те интересује да ти кажу шта им је тешко у послу, шта им смета.
 • Провери да ли твоје здравствено стање одговара захтевима појединих занимања – да ли имаш неки специфичан здравствени проблем о коме треба водити рачуна приликом избора занимања.
 • Сазнај нешто и о могућностима даљег школовања и каснијег запослења за занимање које те интересује. Ако желиш да студираш, информиши се да ли одабрана средња школа има проходност за упис на жељени факултет.

НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА

 • Уписаћу се у најближу школу.
  Размисли: Згодно је када је школа близу куће, али то не треба да буде пресудно приликом твог избора. Постоје много важнији разлози за избор школе и занимања.
 • Уписаћу се у школу у коју иду и моји другови.
  Размисли: Биће другова и другарица и у новој школи. Старо друштво можеш да виђаш и у слободно време, али ти не могу помоћи ако си у погрешно одабраној школи!
 • Уписаћу се у школу која је популарна.
  Размисли: Популарност је пролазна. Занимљиво је шта већина мисли, али ти ипак направи свој избор! Твој успех и задовољство може донети популарност и теби и твом занимању.
 • Уписаћу се у школу коју су за мене одабрали родитељи.
  Размисли: Родитељи могу имати занимљиве предлоге. Ти размисли, јер је време да направиш свој избор. Свакако немој да бираш школу само због родитеља. Такође, ако ти се жеље поклапају са родитељским, немој по сваку цену бирати нешто супротно.
 • Уписаћу се било где, јер имам слаб успех.
  Размисли: Чак и са слабијим школским успехом постоји могућност избора.
 • Одлука је донета, само једна школа долази у обзир, не размишљам о другим школама.
  Размисли: Не заборави да свако може да буде успешан у читавом низу занимања. Осим твог првог опредељења, важно је да имаш и резервне изборе због ограниченог броја места.

Више о процени способности и захтевима занимања погледајте на:  http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Ваши педагог и психолог