ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

У оквиру школе постоји Тим за превенцију насиља над децом, који има за циљ предузимање конкретних активности како би се осујетио сваки облик насиља. Превенција се врши путем организовања различитих радионица у оквиру одељенских заједница, прављењем заједничких паноа, организовањем индивидуалних разговора са децом, посете предавањима…

Чланови Тима за школску 2023/2024. годину су: Ана Рајић – професор физичког и здравственог васпитања, руководилац Тима, Весна Вељковић – професор разредне наставе, Слободанка Јањић – професор разредне наставе, Драгана Максимчев – професор разредне наставе, Милена Гајић – професор математике, Ивана Зарић – професор српског језика, Марина Драгосавац – професор хемије, Весна Животић – директорка школе, Јелена Дудварски – представник Савета родитеља, представници Ученичког парламента

ШТА ЈЕ НАСИЉЕ?

Насиље је појава када је ученик трајно изложен малтретитању од једног или више ученика који желе да га физички повреде, понизе или изложе другим психолошким и социјалним непријатностима. Насиље може бити:

ВЕРБАЛНО – називање погрдним именима, ругање, омаловажавање,вређање.
ФИЗИЧКО – ударање, гурање, рушење, отимање и уништавање ствари.
СОЦИЈАЛНО – оговарање, избегавање, игнорисање, ширење лажи.
ПСИХИЧКО – претећи погледи, нежељени додири и коментари, ухођење, изнуђивање новца, уцењивање.
СЕКСУАЛНО – додиривање на нежељен начин, изнуђивање сексуалних услуга, подвођење…

НАСИЉЕ НИЈЕ:

• Једнократни инцидент који се не понавља;
• Пријатељска размирица, свађа или неспоразум који се конструктивно решава;
• Појединачни случај грешке у комуникацији (једна свађа, једном ружна реч…);
• Случајно наношење бола (у игри, и без намере да се неко повреди) без понављања.

ДЕЦА КОЈА ЧИНЕ НАСИЉЕ

Многа деца мисле да је њихово понашање исправно, чак и када су насилни и не увиђају да повређују друге. Ова деца су склона наглим реакцијама, имају мањак социјалних вештина, лако улазе у сукоб и провоцирају насилне реакције код друге деце. Међу њима има и оних који следе вођу. Сами не преузимају иницијативу, али следе оне који се насилно понашају. Старији ученици често малтретирају млађе јер верују да је разлика у годинама довољан разлог да се осећају важнијим. Ова деца најчешће не знају да је такво понашање лоше, имитирају старију браћу или другове или људе којима се диве, не знају за другачији начин комуницирања, пролазе кроз тежак период у животу… и то показују кроз агресивност.

СИГНАЛИ ДА СЕ ВАША ДЕЦА НАСИЛНО ПОНАШАЈУ:

• Наглих су реакција;
• Имају жељу за доминацијом и контролом туђех понашања;
• Показују непријатељство према околини;
• Имају мањак саосећања;
• Арогантни су;
• У такмичењу су хвалисави победници, а остали су лоши губитници.

ЗНАЦИ КОЈИ ГОВОРЕ ДА ЈЕ ДЕТЕ ИЗЛОЖЕНО НАСИЉУ У ШКОЛИ:

• Дете мења понашање – уморно је, повучено, има проблема са сном, губи апетит, оштро одговара на питања, раздражљиво је;
• Касни у школу и касно долази из школе;
• Заборавно је, одсутно;
• Нервозно је;
• Школски успех слаби;
• Тражи додатни новац за џепарац, књиге и личне ствари му нестају;
• Настоји да избегне неке часове (нпр.часове физичког васпитања);
• Мења уобичајени пут од школе до куће;
• Има огреботине, модрице.

ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ:

Деца често о својим искуствима ћуте јер се боје освете или мисле да не треба „тужакати“ другу децу, будући да родитељи и наставници то не воле. Ако ваше дете показује било који од ових знакова, не значи нужно да трпи насиље, али треба испитати и ту могућност.

САРАЂУЈТЕ СА ШКОЛОМ И УКОЛИКО ВАМ ЈЕ НЕОПХОДНА ПОМОЋ, МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ ТИМУ

Сваког уторка од 13:10 ђаци имају радионице/дискусије о актуелним темама, а у циљу спречавања насиља међу децом и ширења лепих односа међу првацима.
Контакт телефони: 2463-253, 2461-244, 2463-227

СТРУЧНИ ТИМОВИ У 2023/2024.

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Ана Рајић

Тим за самовредновање рада школе – Жељко Урошевић

Тим за развој школског програма – Биљана Тасић

Тим за школски развојни план – Љиљана Милетић

Стручни тим за инклузију – Јасмина Радовановић

Тим за културну и јавну делатност – Миљана Степаноски

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Љубинка Мандић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво – Наташа Васић

Пројекти и међународна сарадња – Јасмина Премовић

Комисија за уџбенике – Марина Јовановић

Дечији савез – Ана Савић

Црвени крст – Љубинка Мандић

Ученички парламент – Викторија Перић

Летопис школе – Снежана Козић, Весна Димитријевић

Вођење евиденције о постигнутим резултатима на такмичењима – Александар Ђекић

Сарадња са здравственим установама Мирела Марковић

Уредник сајта школе – Ивана Зарић

Повереник за ванредне ситуације – Александар Ђекић

Координатор за спровођење плана интегритета – Александар Ђекић

Естетско уређење школе – Мирела Марковић