Отворена врата представљају школски термин који означава време када наставници и учитељи могу да се посвете ђачким родитељима ради праћења напредовања ученика у школи. Сарадња родитеља и школе је од изузетног значаја за целокупан развој детета. Због пандемије изазаване вирусом Ковид-19, у овој школској години, планирано је да се Отворена врата организују на следећи начин:

  • потребно је да родитељи, посредством одељењског старешине свог детета, закажу термин за индивидуални разговор са одређеним предметним наставником;
  • у разредној настави, разговори са наставницима енглеског језика или верске наставе се заказују у договору са учитељима.

Замолили бисмо све родитеље да поштују договорени термин за разговор.

Хвала вам на разумевању.