Предметна настава

Редни број Име и презиме наставника Наставни предмет Дан и час одржавања
1. НАТАША ВАСИЋ Српски језик Четвртак, 2.час
2. МИЉАНА СТЕПАНОСКИ Српски језик Уторак,

4.час

3. ИВАНА ЗАРИЋ Српски језик Понедељак,

3.час

4. МАРИЈА МЛАДЕНОВИЋ Српски језик Понедељак,

5.час

5. МИЛЕНА ГАЈИЋ Математика Петак,

3.час

6. БИЉАНА ЂУРЂЕВИЋ Математика Четвртак,

3.час

7. МАРИЈА ЦВEЈИЋ Математика Четвртак,

5.час

8. MИЛАН ПУШИЦА Математика Среда,

0.час

9. ЉУБИНКА МАНДИЋ Биологија Среда,

3.час

10. АЛЕКСАНДРА AРСЕНИЈЕВИЋ Биологија Петак,

5.час

11. МАРИНА ДРАГОСАВАЦ Хемија Среда,3.час

Четвртак, 4.час

12. ЖЕЉКО УРОШЕВИЋ Физика Понедељак,

4.час

13. ВЕСНА КЉУКОВНИЦА Енглески језик Уторак, 3.час
14. ВИКТОРИЈА ПЕРИЋ Енглески језик Среда,3.час

Плава смена

15. МАЈА ЛЕКИЋ Енглески језик Понедељак,

2.час

16. РАДЕ ВАЉАРЕВИЋ Енглески језик Понедељак,

3.час

17. ДУШИЦА СТЕВАНОВИЋ  Руски језик Петак, 3.час
18. МИЛЕ САЈЧИЋ Шпански језик Среда,

4.час

19. КАТАРИНА МИЛОВАНОВИЋ Шпански језик Четвртак,

4.час

20. АЛЕКСАНДАР ЂЕКИЋ Географија Среда,

5.час

21. НАТАША ЛИЛИЋ Географија Среда, 3.час
22. ЈАСМИНА ПРЕМОВИЋ Историја Четвртак,

3.час

23. АНДРЕЈА ВУЈИЧИЋ Историја Понедељак,

4.час

24. МИЛИЦА МАРКОВИЋ Техника и технологија Уторак,

3.час

25. САША ЈОВАНОВИЋ Техника и технологија Среда,

3.час

26. АЛЕКСАНДРА ПУНИШИЋ Техника и технологија Уторак,

3.час

27. СТЕВАН ИВАНКОВИЋ Информатика и рачунарство Среда,

5.час

28. АНДРИЈАНА ЈЕЛИЋ Информатика и рачунарство Понедељак,

3.час

29. АНА РАЈИЋ Физичко и здравствено васпитање Понедељак,

3.час

30. ВЛАДИМИР ПЕЈОВИЋ Физичко и здравствено васпитање Среда, 17.30
31. НЕМАЊА ВАСИЉЕВИЋ Физичко и здравствено васпитање Петак,

2.час

32. ВЕСНА ДРАГОЈЕВИЋ Музичка култура Петак,

3.час

33. ИВАН ЈЕРЕМИЋ Ликовна култура Четвртак, 3.час
34. ДЕЈАН МИТРОВИЋ Ликовна култура Петак, 4.час
35. ЈАСМИНКА МИЛИНКОВИЋ Веронаука Среда,

5.час

36. ЈАСМИНА РАДОВАНОВИЋ дефектолог Среда,

5.час

Београд,14. 9. 2023. год.
директор школе
Весна Животић

Разредна настава

Редни број Име и презиме наставника Наставни предмет Дан и час одржавања
1.   СЛАЂАНА ИСТАТКОВ учитељ Понедељак,

5.час

2.   ВЕСНА ВЕЉКОВИЋ учитељ Уторак, 2.час
3.  ТАТЈАНА ЗДРАВКОВИЋ учитељ Петак, 1.час
4.  СЛОБОДАНКА ЈАЊИЋ учитељ Четвртак,

4.час

5.  СВЕТЛАНА ЂОРЂЕВИЋ учитељ Уторак,

4.час

6.  БИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ учитељ Уторак, 3.час
7.  НАДА МАРКОВИЋ учитељ Уторак, 4.час
8.  СНЕЖАНА КОЗИЋ учитељ Понедељак,

3.час

9.  ДУШИЦА РАЈКОВИЋ учитељ Четвртак,

3.час

10.  ИРЕНА ЈОВАНОВИЋ учитељ Уторак,

2.час

11.  ЉИЉАНА МИЛЕТИЋ учитељ Понедељак,1.час

Петак,2.час

12.  ВЕСНА ДИМИТРИЈЕВИЋ учитељ Понедељак,2.час

Петак.1.час

13.  ЈОВАНА ЗУБЕРОВИЋ учитељ Понедељак,

4.час

14.  МАРИНА ЈОВАНОВИЋ учитељ Понедељак,

1.час

15.  МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ учитељ Понедељак,

4.час

16.  ИВАНА ТЕРЗИЋ учитељ Петак,

2.час

Београд,14. 9. 2023. год.

директор школе,

Весна Животић