Ученички парламент ОШ „Змај Јова Јовановић“ чине представници ученика 7. и 8. разреда и то по два представника из сваког одељења. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора.

Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и залаже се за побољшање услова у којима се одвија настава, разматра односе и сарадњу ученика и наставника и предлаже мере за њихово унапређење.

Парламент је ове школске године организовао караоке журку поводом Дана школе, а тренутно учествујемо у акцији  Црвеног крста „Један пакетић – много љубави“.