Поштовани ученици и родитељи,

Због сузбијања заразне болести Covid-19, Влада Републике Србије донела је Уредбу о измени организације рада  школа и  школског календара  до краја првог полугодишта  школске 2020/2021. године.

Према Уредби, прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

У периоду од 30. новембра  до 18. децембра 2020. године (три радне недеље колико остаје до завршетка првог полугодишта) образовно-васпитни рад биће организован на следећи начин:

Ученици од првог до четвртог разреда настављају да похађају школу на начин и у групама како су је похађали од септембра ове школске године.  Продужени боравак за ученике првог и другог разреда такође ће се одвијати на исти начин. За ученике нижих разреда  прво полугодиште се такође завршава 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Ученици од петог до осмог разреда  од 30. новембра похађају наставу на даљину. То значи да ученици треба да прате наставу преко  јавног медијског сервиса Србије (специјализовани програм РТС-а) и платформи за учење (Google учионице) путем којих ће бити у комуникацији са својим наставницима.   За ученике којима нису доступни електронски видови комуникације и за оне који напредују по индивидуалном образовном плану, наставници ће припремити посебне материјале за рад код куће.

За све даље информације родитељи могу да се обрате одељењским старешинама.