РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Поштовани ученици и родитељи,

У складу са Упутством за остваривање образовно – васпитног рада Министарстсва просвете, науке и технолошког развоја од 27.11. 2020.године, наша школа Вас обавештава о следећем:

Настава за ученике од првог до четвртог разреда се реализује на начин и у групама како су похађали од септембра ове школске године.

Настава за ученике од петог до осмог разреда од 30.11.2020.године одвија се на даљину. Настава на даљину реализује се наставком реализације Посебног програма основног образовања и васпитања. Изабрана платформа је Гугл учионица и школа неће користити друге.

Настава се реализује непосредно са ученицима, у реалном времену, а према постојећем распореду часова. Ово значи да ће се часови реализовати путем Гугл учионице, у периоду од 14.00 часова до 18.10 часова. Часови као и до сада трају 30 минута. У том периоду, ученици ће пратити часове, путем ове платформе, са обавезом пријављивања наставнику у Гугл учионици. Ученик је у обавези да прати наставу редовно према распореду, а наставник у ес дневнику бележи ученике који изостају. Група А и група Б се обједињују у оквиру свог одељења и заједно прате свакодневно наставу. Забрањено је слање фотографија и видео записа у којима се ученици виде. Материјали за израду домаћих и пројектних задатака, материјали за проверу знања постављају се на платформу радним даном од 7.30 до 19.30 часова. Провере знања биће као и до сада благовремено најављене.

Ученици који немају техничке услове треба да се јаве у школу како би преузели потребан материјал. Школа има пријављених 11 ученика којима је потребно доставити потребне наставне материјале ради праћења наставе. Ови ученици  преузимају материјале средом у школи, у периоду од 12:00-14:00. часова, код психолога школе. И даље, у школи важе епидемиолошке мере, за улазак је обавезна маска и дезинфекција руку и обуће на улазним вратима. Напомињемо, ово важи само за 11 ученика који су се пријавили својим разредним старешинама да не могу да прате наставу на даљину.

Полугодиште се завршава  у петак, 18.12.2020. године. 10.12.2020.године ученик ће бити обавештен о предлогу закључне оцене од стране предметног наставника, Уколико ученик није задовољан оценом  треба да се јаве предметном наставнику како би договорили одговарање и поправљање оцене у школи.

Управа школе