Све Змајевце похваљујемо за учешће у настави код куће. Према јучерашњем извештају наших наставника, ученици су пратили часове на РТС каналима и платформама за учење. Наставници ће се потрудити да се ускоро још боље организују и припреме задатке за своје ученике како би се редовно учење и напредовање наставило!

Директор школе
Весна Животић

ПРЕПОРУКА РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА ЗА УЧЕЊЕ КОД КУЋЕ
ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА ШКОЛЕ