Најважнији резултат прве недеље учења код куће јесте што су наши ученици  показали спремност и способност за одговоран рад и самостално учење! То свакако није био лак задатак, али ту су били и родитељи и наставници да им помогну!

Како смо се организовали?

Наставници су у понедељак 16. марта одржали у школи састанак Педагошког колегијума и стручних већа и договорили основе учења на даљину. Поступили су према препорукама Министарства просвете и израдили оперативне планове рада са ученицима. Од уторка 17.марта сви наставници су успоставили контакте са својим ученицима преко телефонских мобилних мрежа и/или е-мејлова и започело је формирање е-учионица. До краја ове недеље већина ученика наше школе успешно  се придружила својим виртуелним одељењима. Према извештајима учитеља, предметних наставника и одељењских старешина наши ученици су већ ове недеље у својим е-учионицама решавали своје прве задатке!

Како ученици уче на даљину?

Уз помоћ родитеља, ученици треба да се обавесте о распореду ТВ лекција преко РТС 2 и РТС 3 канала. Ако је потребно исте лекције могу поново прегледати неограничен број пута преко РТС Планете. Потом, ученици треба да решавају задатке у својим е-учионицама. Већина наших  наставника определа  се за рад преко Google učionica. Млађим ученицима је у овом тренутку неопходна  помоћ родитеља како би се успешно пријавили и користили е-мрежу.

Како пратимо и оцењујемо рад ученика?

Прва искуства нам говоре да је Google učionica врло једноставна за коришћење и врло ефикасна за праћење рада ученика. Ученици једног одељења чине једну Google učionicu . Након што прочитају задатак постављен од стране предметног наставника, ученици га решавају у својим свескама, а затим фотографишу решења и шаљу их преко е-мреже својим наставницима. Наставник прегледа задатак и шаље ученику повратни коментар и процену урађеног. По препоруци Министарства просвете, ученици ће за сада бити формативно оцењивани, што значи описно. Наставници ће им речима објаснити шта су добро урадили, а шта треба још да поправе и даље раде. Наставници бележе све своје коментаре ученичког рада и они ће бити један елеменат у бројчаном оцењивању на крају школске године (сумативно оцењивање). Накнадно организоваће се још неки облици процене знања ученика а о томе ћемо вас детаљније обавестити када добијемо прецизнија упутства Министарства процене. Дакле, за сада је најважније да ученици редовно прате ТВ лекције а потом  израђују задатке које им наставници задају преко е-учионица!

Индивидуални образовни планови

Ученици који су напредовали по индивидуалним образовним плановима и даље имају право на подршку у учењу и наши наставници им индивидуално шаљу прилагођене задатке и материјале за рад. Оцењивање и праћење напредовања је исто као и за све друге ученике тј. формативно оцењивање, што значи да добијају информацију шта су добро урадили,а шта је потребно и даље вежбати.

Ученици који се нису пријавили у е-учионице

Мањи број наших ученика није успео да се пријави у е-учионице, најчешће из материјално-техничких разлога. Са неким од ових ученика  одељењске старешине су контактирали телефоном и на тај начин их упутили у рад. За сада, са три ученика наше школе нисмо успоставили контакт.

Сајт школе

Преко сајта школе и даље ћете бити редовно обавештавани о распореду ТВ наставе и о свим важним аспектима учењана даљину.

Савет родитеља

Преко председнице Савета родитеља, по потреби, можемо организовати консултације и размену информација. Наставницима је у овом тренутку изузетно значајна помоћ и подршка родитеља јер успех учења на даљину сада више него икада зависи од сарадње родитеља и наставника. Добри резултати ове недеље постигнути су захваљујући посвећености родитеља. Зато колектив Школе упућује велику захвалност свим нашим родитељима!

Настављамо даље са е-учењем!

Ученицима поручујемо да је најважније да одржимо навику редовног, свакодневног учења!
Срдачан поздрав свим ученицима и родитељима!