Као што смо и најавили, објављујемо видео у коме ћете видети како су изгледали интердисциплинарни и угледни часови и радионице реализовани поводом Дана школе, 6. децембра 2021. године. Наставници су са својим ученицима повезивали и проширивали знања из различитих области, примењивали научено градиво, анализирали духовне теме, дебатовали, учествовали у квизовима, цртали, играли, певали, а нису занемарене ни спортске активност.

Тим за културну и јавну делатност