• Школа ради у две смене. Ученици од 1-4. разреда похађају школу једне недеље пре подне, а друге недеље после подне и тако наизменично. Ученици од 5-8- разреда похађају школу само пре подне.
 • Продужени боравак организује се за ученике од 1-4. разреда. Сви заинтересовани ученици 1. и 2. разреда по закаону имају право на продужени боравак, док је за ученике 3. и 4. разреда потребно поднети молбу. Ученици у продуженом боравку могу да бораве од 7.00 – 17.30 часова. Тачно време доласка и одласка ученика могуће је договорити. У боравку постоји дефинисана временска организација: време за израду домаћих задатака, време за организоване ваннаставне активности и време за одмор и слободну игру. У продуженом боравку, за оне који желе, организује се исхрана ученика: ужина и ручак на бази кетеринга који родитељи плаћају. За боравак потребно је да родитељи обезбеде и преобуку (патофне). Пријава за продужени боравак је током прве недеље септембра.
 • Настава почиње у преподневној смени у 8.30 часова, а у послеподневној у 13.00. Потребно је да ученици долазе у школу на време, 20 минута раније. Улаз за ученике је из школског дворишта уз присуство дежурних наставника. Током наставе улази у школу ће бити закључани.
 • Родитељи долазе у школу у време заказаних родитељских састанака и консултација са наставницима. Родитељи улазе у школу на предња врата. Кретање родитеља у школској згради је ограничено, родитељи не улазе у учионице.
 • Све потребне информације родитељи добијају од учитеља односно одељењског старешине са којим ће договорити начин и време комуникације (телефон, мејл, вајбер група и сл.).
 • У школи постоје термини за пријем родитеља ткз. „отворена врата“ када се родитељи могу информисати о учењу и понашању свог детета од одељењског старешине и других наставника. Термини ће бити истакнути на сајту школе.
 • Мали одмори између часова трају 5 минута, а велики одмор после другог часа траје 20 минута, а после 4.часа 10. Ужина је планирана за време великог одмора.
 • У школи је могуће купити ужину али за млађе ученике препоручујемо да ужину доносе у школу (паковану код куће или купљену пре школе). Препоручујемо да код деце развијете навику да пре доласка у школу доручкују, односно ручају.
 • У школи је забрањено коришћење мобилних телефона и „паметних сатова“.
 • У школу ученици долазе уредни, чисти и пристојно одевени.
 • Препоручујемо да ученици у школу не доносе вредне личне ствари (накит, прибор, уређаје, свечану одећу).
 • Свакодневно похађање наставе је обавезно. Изостанци са наставе се правдају лекарским оправдаљем. Родитељ може правдати изостанак ученика до три дана у току школске године. За дуже изостанке са наставе који нису у вези са здравственим стањем детета, потребно је да родитељ напише молбу директору школе.
 • У школи се негује безбедна и пријатна атмосфера за учење и дружење. Ученици треба да се културно понашају међусобно и према свим запосленима. Свака врста дискриминације, вербалног и физичког насиља је забрањена. Очекује се подршка родитеља за правилно усмераваље понашања ученика.
 • За сва питања везана за школовање ученика, родитељи се обраћају учитељу односно одељењском старешини који ће их упутути на остале стручне службе по потреби.
 • Све правилнике и документа школе можете прочитати на сајту школе https://zmajjova.edu.rs/