ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 1. 9. 2023. године.

 УЧЕНИЦИ МЛАЂИХ РАЗРЕДА ЋЕ ПОХАЂАТИ НАСТАВУ У ДВЕ СМЕНЕ:

-у 830 сати ЦРВЕНА СМЕНА: 11, 12,  21, 22, 31, 32, 41, 42.

-у 1300 сати ПЛАВА СМЕНА: 13,14, 23, 24, 33, 34, 43,44.

ЦРВЕНА СМЕНА У ПЕТАК, 1. 9. 2023. ГОДИНЕ НАСТАВУ ЋЕ ПОХАЂАТИ ПРЕ ПОДНЕ, А ПЛАВА СМЕНА ПОСЛЕ ПОДНЕ. СМЕНЕ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ СЕ МЕЊАЈУ НА НЕДЕЉУ ДАНА.

УЧЕНИЦИ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ЋЕ ПОХАЂАТИ НАСТАВУ САМО ПРЕ ПОДНЕ. ПРВИ ЧАС ПОЧИЊЕ У 8.30.

ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ШКОЛА УВОДИ И НУЛТИ ЧАС У 7.30 ЗА ДОПУНСКУ, ДОДАТНУ, ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ И СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ. УЧЕНИЦИ У ПРЕПОДНЕВНОЈ СМЕНИ, ИМАЈУ ДВА ОДМОРА, НАКОН 2. ЧАСА ( 20 МИНУТА) И НАКОН 4. ЧАСА ( 10 МИНУТА).

ЗБОГ УВОЂЕЊА НУЛТОГ ЧАСА, ЧАСОВИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ПОЧИЊУ У 8.30. УЧЕНИЦИ УЛАЗЕ У ШКОЛУ ИЗ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У 8.15.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

 

            ПРЕ ПОДНЕ                                               ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

ЧАС НАСТАВА ОДМОР ЧАС НАСТАВА ОДМОР
1. 8,30-9,15 5 мин 1. 13,00-13,45 5 мин
2. 9,20-10,05 20 2. 13,50-14,35 20
3. 10,25-11,10 5 3. 14,55-15,40 5
4. 11,15-12,00 10 4. 15,45-16,30 5
5. 12,10-12,55 5 5. 16,35-17,20 5
6. 13,00-13,45 5 6. 17,25-18,10 5
7. 13,50-14,35 5 7. 18,15-19,00 5