1. Окачити на сајт школе приручник за родитеље Одрастање у демократској породици – приручник за родитеље
2. са одељцима о узрасту 6–10 и 11–14 година: https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/05/HF27-growing-up-democratic-family-SRP.pdf
3. „Човек се мери делима која чини“: једна од тема за четврти писмени задатак или домаћи задатак (Српски језик и књижевност, сви разреди)
4. „Објасни ме“: радионица за час одељењске заједнице (сви разреди, током целе недеље)
Ученицима дати табелу са изразима у коју ће уписати (радећи у пару) своје тумачење пренесеног значења:
Он ми је десна рука.
Треба одвојити жито од кукоља.
Он је луд за њом.
Цело јутро лупам главом о зид.
Добићемо то кад на врби роди грожђе.
Ја сам дигла руке од тога.
Све ће то изаћи на светлост дана.
На крају смо нашли заједнички језик.
Не играј се ватром!
То ти је буре без дна.
Добио сам зелено светло од маме.
Радимо пуном паром.
Спреман сам ко запета пушка.
Испеци па реци.
Језик је убојито оружје.

Са ученицима разговарати о издвојеним значењима:
Десна рука (значење, да ли је увек применљиво, како ово тумаче леворуки људи, зашто је толико значајна десна рука… повезивање са животом, смислено учење… Даље, како би ово схватили ученици који из различитих разлога немају десну руку…). Тумачењем овог израза развијају се толеранција, емпатија, разумевање другог, вредновање људског достојанства, сарадња…
Зашто треба да одвајамо жито од кукоља? Којим примерима из свакодневног живота се може поткрепити? Када смо то сами радили? Шта значи жито, а шта кукољ? Да ли се значење може злоупотребити? Да ли сви на исти начин схватамо овај савет? Ученике треба подстаћи да наведу пример. Затим се о њему разговара (води се рачуна о различитим ставовима, толеранцији…). Тумачењем овог израза развијају се ставови, толеранција, знање и критичко разумевање језика и комуникације.
Зашто „луд“? Због чега се заљубљеност/љубав повезује са лудошћу? Како исказујемо наклоност? Како не треба да исказујемо наклоност?… Тумачењем овог израза развијају се знање и критичко разумевање себе…
На крају смо нашли заједнички језик. Које је значење заједничког језика? Како се долази до заједничког језика? Да ли је могуће „наћи“ заједнички језик ако имамо супротстављена мишљења? Који је најбољи начин да то постигнемо? (Може се наћи тема за дебату, усклађену са годинама, шта треба јести / шта не треба јести за ужину?) Тумачењем овог израза развијају се знање и критичко разумевање себе, језичке и комуникативне вештине, отвореност према другим културама и праксама, флексибилност и прилагодљивост…
Не играј се ватром! Зашто је ватра опасна и како може бити савезник, а како опасан противник? Зашто ватра представља напредак и моћ, са једне стране, и силу опасну по живот, с друге стране? Која све значења „ватра“ има? Ученици треба да „преведу“ ову реченицу користећи свакодневне примере. Тумачењем овог израза развијају се језичке и комуникативне вештине, поштовање, одговорност, толеранција према двосмислености, вештина за решавање сукоба…
Испеци па реци. Растумачити значења. Из свакодневног живота дати примере зашто је боље добро размислити, па изговорити. Како се понашамо када смо љути? Има ли увреда икакав ефекат? Да ли је боље некоме јасно објаснити зашто нешто не треба да ради?… Како се понашамо када смо увређени, а како када нам неко објасни зашто смо погрешили? Тумачењем овог израза развијају се језичке компетенције, поштовање, вештина решавања сукоба, одговорност, знање и критичко разумевање себе…
Језик је убојито оружје. Повезати са претходним значењем. Зашто се језик поистовећује са опасним оружјем? Искуства из свакодневног живота. Да ли језик треба да буде оплемењујуће средство (подршка, утеха)? Када је дозвољено користити језик као „оружје“? Тумачењем овог израза развијају се језичке компетенције, поштовање, вештина решавања сукоба, одговорност, знање и критичко разумевање света, толеранција према двосмислености…
5. „Wait for me“: https://javniservis.net/sekcije/drustvo/wait-for-me-slobodan-negic/ : Слушање песме, превођење и тумачење текста (Музичка култура, Енглески језик, старији разреди, током целе недеље)
6. „Заједно смо и лепши и јачи“: Хуманитарна акција прикупљања гардеробе, хигијенског и школског прибора за одељење ученика са сметњама у развоју (четвртак, 9. 5. 2024. године, сви ученици и запослени; договорити се са Јасмином дефектологом)
7. „Свако има своју боју“: изложба ликовних радова (петак, сви разреди)

НАПОМЕНА: Добродошле су све сугестије и организовање додатних активности. Потребно је обавестити Тим за културну и јавну делатност како би их испратио.

Екипа Змај тв-а је задужена за праћење и објављивање садржаја.

Тим за културну и јавну делатност