Због продуженог зимског распуста од четири дана у фебруару 2020. године, надокнада часова се реализовати у другом полугодишту, током марта и априла.

Од 3. марта 2020. године закључно са 10. априлом 2020. године, у току наредних шест недеља,  од уторка до петка, часови се одржавају по 60 минута на следећи начин:

I    прве  недеље         1. час   60 минута
II   друге недеље        2. час   60 минута
III  треће недеље       3. час   60 минута
IV  четврте недеље    4. час   60 минута
V    пете недеље          5.час    60 минута
VI  шесте недеље       6.час    60 минута

Распоред звоњења у периоду од 10. до 13. марта 2020. године