Функционални стилови у географији

У оквиру интердисциплинарног часа, који је реализован са ученицима осмог разреда, повезана су и знања из Српског језика и Географије. Административни стил је анализиран на примеру Закона о дијаспори, а новинарским стилом смо писали репортажу Срби у дијаспори.