Ритмичка игра са чашама настала је 2009. године када су је девојке из бенда Lulu & The Lampshades, Luise Gerstein i Heloise Tunstall-Behrens, извеле уз ритам песме You’re Gonna Miss Me. Веома брзо након тога игра је постала планетарно популарна и од тада па до данас изводи се на најразличитије начине.

У „Змај“ се ова игра са чашама уселила најпре кроз часове редовне наставе музичке културе у петом разреду, на којима су се ученици упознавали са појмом ритма. Интересовање и воља ученика за савладавањем ове игре/вежбе расли су и она се сама селила из разреда у разред.  Дошла је и до канцеларија наставника и директорке школе, који су  радо прихватили изазов и успешно обавили задатак.  И ево нас, од најстаријих, до најмлађих, уједињени, решили смо да на нашем посебном дану, Дану школе, представимо своје умеће. Наша ученица шестог разреда Дуња Васић врло зрело и надахнуто је интерпретирала поменуту песму и све нас беспрекорно водила од првог до последњег такта.

„Змај“ је већ препознатљив по оригиналним идејама. Ученици и наставници „Змаја“ наставиће да изненађују својим талентима, али и радом и залагањем.

         Весна Драгојевић, наставница музичке културе