Драги родитељи,

Пред нама је најважнији задатак, са којим смо се увелико ухватили укоштац: учење једне од најважније вештине којом деца треба да овладају – вештине читања. Читање нама одраслима делује једноставно, али за децу је то велики и важан изазов, од чијег савладавања зависи не само тренутно постигнуће наших ђака, већ и њихови успеси у будућем школовању.

Уз редован рад у настави, рад који је заснован на учењу, увежбавању, унапређивању читања, ми, учитељи, упућујемо заједничку молбу родитељима да подстакну своју децу да свакодневно 15 минута посвете гласном читању, које би неко од одраслих слушао. Оваква врста помоћи нам је потребна јер часови нису довољно дуги да сва деца у довољној мери гласно читају на самим часовима, а гласно читање 15 минута дневно, свакога дана, показало се као успешна метода за убрзавање напретка у читању.

Настојимо да сва деца добро науче да читају, јер без читања нема даљег напретка.

Спровођењем различитих пројеката у школи, ове године „Пишем читам и маштом скитам“ и „Пут једне писане поруке“, додатно  покушавамо да мотивишемо ученике да развијају вештину читања и разумевања прочитаног. Наша идеја није да кажњавамо нечитање лошим  оценама, већ да пронађемо начин да свако дете максимално ефикасно искористи своје капацитете.

Ако покажемо деци колико је читање важно, она ће нам поверовати и временом ће постати читаоци.

 

Снежана Козић, руководилац Стручног актива разредне наставе