Одељењско веће петог разреда организовало је посету астронома из Астрономског друштва „Руђер Бошковић“.

Реализована је 19. децембра 2019. године од 12 до 13 часова у свечаном холу школе. Присуствовали су сви ученици петог разреда, са одељењским старешинама и психологом школе.

Астроном Бранко Симоновић провео је ученике кроз свет астрономије и њених научних метода. Уз пригодну презентацију ученици су могли да ближе упознају занимање астронома и његове специфичности.