„Буквар“ за први разред -Душка Милић, Татјана Митић – Нови логос

„Наставни листови“ уз буквар-Душка Милић, Татјана Митић – Нови логос

„Реч по реч“ читанка – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић – Нови логос

„Математика“ уџбеник – Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић – Нови логос

„Свет око нас1“ уџбеник – Љиљана Стокановић,Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић –

Нови логос

„Свет око нас1“ радна свеска-Љиљана Стокановић,Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић –

Нови логос

„Музичка култура 1“ -Драга Михајловић Бокан, Марина Ињац – Нови логос

„Дигитални свет 1“ – Марина Ињац, Јован Јовановић, Стефан Поповић – Нови логос

My Disney Stars and Heroes 1, енглески језик за први разред основне школе; први страни

језик, прва година учења, Tessa Lochowski, АКРОНОЛО

Грађанско васпитање, Грађанско васпитање 1, радна свеска, Мирјана

ТрифуновићПаул, Гордана Гајин Цветкоски, Бигз