У уторак, 3. децембра 2019. године, реализован је угледни час у одељењу 6/1, а тема је била Словенска митологија у историји и књижевности. Час је замишљен као корелација предмета Српски језик и књижевност и Историја, али су ученици мотивисани да користе и знања из Грађанског васпитања, Верске наставе, Ликовне културе.

Циљ овако организованог часа био је да ученици науче разлику између мита и стварности, да истражују историјске изворе, да критички анализирају књижевно дело, узимајући у обзир историјске чињенице и уметничку слободу. Посебну лепоту часу дале су одличне илустрације ученика којима су представили богиње и богове описане у књижевном делу.

Овакви часови су изузетно корисни за ученике, јер их уче да повезују знања из различитих области, али и за наставнике, јер размењују искуства и подижу квалитет наставе.

Час су реализовале наставнице Јасмина Премовић и Миљана Степаноски.