Пројекат је замишљен као школски и по одређеној процедури, он је понуђен свим наставницима да се са заинтересованим ученицима укључе у рад. Стицајем околности, у рад су се укључили ученици 8-3 са разредном Биљаном Ђурђевић, наставницом математике и Јасмином Премовић, наставницом историје.
Овај пројекат је, на неки начин,наставак прошлогодишњег пројекта у коме смо истраживали различите аспекте личности Јована Јовановића Змаја. У току тих истраживања наметнула се идеја о Змајевом друштвеном животу и истраживању његових друштвених контаката, али и о савременом начину представљања тих контаката уз помоћ програма gephi.
Први део пројекта су била истраживања извора и литературе. Тим делом посла бавили су се наставница историје и ученици Јања Мурић и Михаило Кујовић, а свој допринос дала је и ученица 7-2 Милица Величковић. Истражили смо Змајев бечки дневник, Змајеву преписку, Змајеву биографију од Васе Стајића и још неке мање изворе, као што су часописи које је Змај уређивао и водио. Издвојили смо 112 контаката међу којима има пословних, рођачких, пријатељских.
Други део пројекта је био уношење података у exel табелу, најпре имена људи и извора из којих су преузети, а затим у другу табелу преплитања тих људи из различитих извора. Потом су ученици Андреј Стефановић и Филип Петровић табеле експортовали у gephi и моделовали мрежу која визуелно приказује Змајев друштвени живот.
На основу добијене слике могу се анализирати подаци о друштвеном животу Јована Јовановића Змаја, а и сама слика се може надограђивати. У gephi фајлу налазе се бројчани подаци на основу којих се могу донети одређени закључци о везама Змаја са људима његовог доба као што су чворови са највише веза, бројност јаких конекција и сл.
Ученици који су радили на пројекту ће на неком од наредних часова одељењске заједнице упознати остатак одељења са овим пројектом и објаснити им поступак рада и могућности програма gephi. Даља рефлексија подразумева упознавање и других ученика са овим пројектом и његовим резултатима.

Јасмина Премовић,
руководилац Тима за пројекте и међународну сарадњу