УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
ОПИСНО И БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА

Резултати праћења учења на даљину показују нам да су наши ученици задржали високу мотивацију и истрајнст и након четири недеље учења у ванредним околностима.

Ученици поред тога што прате часове према распореду РТС-а, редовно комуницирају са својим наставницима преко е-платформи и виртуелних учионица. Наставници својим ученицима свакодневно припремају материјал за учење и прилагођене задатке, а посебно се труде да сваком ученику, индивидуално, пошаљу повратну информацију како је задатак урађен.

По извештају наставника обухват ученика наше школе учењем на даљину је врло висок- преко 95% у свим предметима и узрастима.

Од прошле недеље у функцији је и ес дневник, тако да поред повратних информација о урађеним задацима, родитељи могу да прате резултате рада своје деце и преко описних оцена у ес дневнику (формативно оцењивање).

По упутству Министарства просвете које је школама упућено ове недеље, стекли су се услови и за упис првих бројчаних оцена. Наставници ће бројчано оценити досадашње индивидуалне и групне радове, пројекте, домаће задатке и вежбања ученика. Приликом оцењивања наставници ће имати у виду не само тачност урађеног задатка, већ и показано залагање за учење и напор који су ученици уложили, уз уважавање свих ограничења посредне комуникације (техничких ограничења). Задатак наставника је да што објективније сагледају све аспекте и оценом вреднују досадашњи рад ученика.

Будући да до краја школске године има још доста времена, претпоставка је да ће ученици бити оцењивани још неколико пута на овај начин. Свакако, ученици треба да знају да уколико се нису најбоље снашли у овим првим недељама новог начина рада и учења, да ће имати подршку својих наставника и прилику да надокнаде пропуштено. Оно што је важно и што се очекује јесте да наставе да се труде и раде. Свакодневно учење је важно, а важан је и самосталан рад. Ученици треба да се труде да самостално решавају задатке, јер само тако се развијамо и напредујемо.

Зато упућујемо апел ученицима – будите вредни, учите редовно и самостално израђујте ваше домаће задатке. Наставници ће вам радо помоћи ако нешто не разумете, добићете додатна упутства или прилагођене задатке.
Родитељима такође захваљујемо на досадашњој подршци. Успех наших ученика резултат је заједничких напора и  наставника и родитеља!

Мирела Марковић, психолог