По одлуци Министарства просвете у школи је од почетка другог полугодишта обавезна употреба заштитних маски за  све запослене, ученике, родитеље и остале посетиоце школе и то за време часова, школских одмора и током боравка у школском дворишту.  Заштитне маске се користе од момента уласка у школско двориште до момента изласка из школског дворишта.

Изузетак је могућ за ученике који из оправданих здравствених разлога не могу да носе маске и то искључиво на захтев родитеља и уз мишљење лекара.

У школи ће се такође примењивати и све остале заштитне мере – поштовање физичке дистанце, прање и дезинфекција руку,  дезинфекција и проветравање просторија, избегавање масовних окупљања у затвореном и на отвореном простору.

Ученике који имају симптоме респираторне инфекције  родитељи не треба да упућују у школу. У случају појаве два или више случаја инфекције у одељењу/групи, организоваће се настава на даљину у трајању од 10 календарских дана.

Очекујемо од запослених, ученика и родитеља да доследно примељују све прописане превентивне мере заштите како би настава могла бити реализована!