Поштовани ученици и родитељи,

Подсећамо вас на најважније датуме из календара уписа у средњу школу:
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика среда 17.06. 09.00 – 11.00 часова
Завршни испит – тест из математике четвртак 18.06. 09.00-11.00 часова
Завршни испит – комбиновани тест петак 19.06. 09.00-11.00
 часова

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе уторак, 23.06. до 08.00 часова.

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама, уторак 23.06. 08.00-15.00 часова.

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама, среда 24.06. 08.00-16.00 часова.

Објављивање коначних резултата завршног испита недеља 28.06. до 08.00 часова.

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података понедељак и уторак 29. и 30.06. 08.00-15.00 часова.

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама, субота 04.07. од 08.00 часова.

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки, субота 04.07. 08.00-15.00 часова. Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту, недеља 05.07. до 12.00 часова.

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама, уторак 07.07. до 24.00 часа.

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу среда 08.07. до 08.00 часова.

Упис ученика у средње школе – први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе, среда и четвртак 08. и 09.07. 08.00-15.00 часова.

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг, среда 08.07. 08.00-15.00 часова.

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга, петак 10.07. до 24.00 часа.

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 10.07. до 24.00 часа.

Упис ученика у средње школе – други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе субота 11.07. 08.00-15.00 часова.

Како се израчунавају бодови за упис у средњу школу?
Ученик може да оствари укупно највише 100 бодова: на основу успеха из основне школе највише 60 бодова, а на основу успеха на завршном тесту највише 40 бодова.

Успех из основне школе- највише 60 бодова
Израчунава се тако што се се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

Успех на завршном тесту- највише 40 бодова
Сваки тест на завршном испиту има 20 питања, а сваки тачан одговор доноси један поен, дакле највише 20 поена на сваком тесту.
Број поена на тесту из српског језика се множи са коефицијентом 0,65- највише 13 бодова.
Број поена на тесту из математике се множи са коефицијентом 0,65- највише 13 бодова.
Број поена на комбинованом тесту се множи са коефицијентом 0,7- највише 14 бодова.

Затим саберите бодове из основне школе и бодове са завршних тестова.
За упис у четверогодишњу средњу стручну школу и гимназију потребно је да ученик има најмање 50 бодова.

Детаљне информације о упису у средњу школу можете пронаћи на http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-za-skolsku-2020-2021-godinu/

Проверу података о ученику можете извршити на  http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna