Од  20. 8. 2021. године почињу пријаве на ЈАВНИ ПОЗИВ који је расписао Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину, чији је рок за пријављивање 30. септембра 2021. године, у прилогу Вам достављамо обрасце који се прилажу уз пријаву, као и сам портал за пријављивање који ће бити активан од 20. августа од 00:00 часова.

 

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први и други разред јавних основних школа за школску 2021/2022 на територији града Београда, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Потребна документација за пријаву:

  1. Попуњена пријава
  2. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно

фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована

  1. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
  2. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22.

години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по

програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22.

годину – У ОШ “Змај Јова Јовановић” потврда ће се издавати од 24. 8. 2021. у канцеларији

рачуноводства.

  1. Изјава о обради података о личности

 

Све додатне информације и потребне потребне формуларе можете пронаћи на следећим линковима.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред

Упутство за пријављивање

Образац ПОТВРДЕ ОШ

Образац ПРИЈАВЕ (за оне који не подносе пријаву електронски)

Образац ИЗЈАВА о сагласности на обраду података