Разговори са родителљима

У петак 9. децембра 2022. год. у нашој школи одржана је трибина о развоју вештина писања и читања. У разговорима са родитељима, учествовале су  учитељице првог разреда, психолог и дефектолог школе, а имали смо и госте – логопеда и педагога предшколске установе. Позив је био упућен родитељима ученика првог разреда, родитељима деце која похађају припремни предшколски програм, али и свим другим заинтересованим родитељима. Вештине писања, читања и разумевања прочитаног су основне школске вештине које утичу на опште учење и савладавање градива свих наставних предмета. Представљају основне исходе на крају основне школе и проверавају се на завршном тесту. Развој ових вештина почиње у предшколском периоду кроз циљане вежбе слушања, говора, фине моторике, графомоторне вежбе и неговања примерене комуникације и позитивних ставова према образовању. Са поласком у школу, учитељи започињу методичку обуку писања слова и читања. Наши прваци управо савладавају читање текстова написаних штампаним словима  (певушење по слоговима) и увежбавају ове вештине које су темељ даљег напредовања. Током трибине родитељи су имали прилику да пстављају конкретна питања, а од учитеља и стручних сарадника добили су одговоре како да код куће усмеравају децу у извршавању школских задатака. Наглашено  је да међу децом постаје индивидуалне разлике у темпу напредовања, па је потребно стрпљење и права мера вежбања. Врло је важна и породична клима која треба да подржава и стимулише образовни и васпитни рад, да промовише вредности школе, учења и лепог понашања. Препорука је родитељима да са децом проводе квалитетно време, да помогну деци у организацији времена код куће, јер је важно да постоји време за учење и вежбање, време за породичне активности, и време за слободну игру, а њихови учитељи су увек ту за савете и подршку и деци и родитељима.