• велике, светле, учионице, функционални намештај
  • у свакој учионици мултимедијска наставна средства и интернет
  • електронски дневник-свакодневни увид родитеља у рад ученика преко личне шифре
  • лични ормарић за уџбенике и прибор за сваког ученика до четвртог разреда
  • пажљив избор уџбеника за први разред- да школска торба не буде претешка, могућност претплате уџбеника преко школе
  • продужени боравак са исхраном
  • од петог разреда настава само пре подне, а у послеподневној смени секције и радионице по избору
  • три страна језика- енглески, шпански, руски
  • посебно осмишљени једнодневни излети у сваком разреду – обилазак музеја, повратак природи-планинарење и извиђачи