Еколошко друштво Impacteco било је гост наше школе на часовима биологије. За ученике петог разреда организована су предавања и радионице. Пројекат је имао за циљ подизање еколошке свести и развијање еколошких навика код ученика.

Овакав вид образовања, кроз очигледну наставу, функционално оспособљава ученике за примену наученог знања.