Како испратити стручно упутство о безбедној реализацији наставе Физичког и здравственог васпитања, а истовремено испунити дечију потребу за кретањем и социјализацијом, након периода карантина и вишемесечне пандемије? Како одржати тај час без лопти, струњача, палица, вијача и превасходно контакта, који је у свакој игри био присутан?

Тежак задатак  је пред наставницима Физичког и здравственог васпитања. Владимир Пејовић, наставник наше школе, пронашао  је модел! Погледајте пример добре и безбедне праксе реализован у одељењима 6/4 и 6/2.

Наставна јединица  Вежбање без реквизита и вежбе истезања  била је први практични час наших ученика после дуге паузе.