Једна од промена коју је глобализација донела је, свакако, интензивније изучавање страних језика. Познавање само енглеског језика више није довољно. Европа је богата језицима – постоји преко 200 европских језика, али грађани Европе говоре и многе друге стране језике.  Занимљив је податак, рецимо, да се само у Лондону може чути више од 300 страних језика и да у овој метрополи живи 50 националности са популацијом од око 10000 људи.

Учење језика доноси предности и за старе и за младе – никад нисте сувише стари да научите страни језик и да уживате у могућностима које изучавање језикa отвара. Чак и ако знате само неколико речи језика земље коју посећујете (на пример на одмору) то вам  омогућава да стекнете нове пријатеље и контакте.

Учење језика других људи је начин да се помогне да се боље разумемо и превазиђемо наше културне разлике.

Изучавање страних језика је постало нужност и право за све – то је једна од главних порука Европског дана језика који се сваке године обележава и у нашој школи.