Динамика активности у првој недељи јуна 2020.

1.06.2020. – преузимање пробних тестова од одељењских старешина (тест из српског и комбиновани тест)

2.06.2020. – 7:00h долазак у школу – прва група ученика
– враћање урађених тестова
– 7:30h улазак ученика у учионице (по 9 ученика)
– 8:00h почетак израде теста из математике (прва група ученика)
– 10:00h долазак у школу друге групе ученика
–  враћање урађених тестова
– 10:30h улазак ученика у учионице (по 9 ученика)
– 11:00h почетак израде теста из математике (друга група ученика)

1, 3, 4, 5.06.2020. – посебни часови за осмаке према утврђеном распореду (утврђивање  оцена из свих предмета и поправљање)

3.06.2020. – 15.06.2020. – припремана настава по предметима, у школи и онлајн