У петак, 1. 3. 2024. године, одржан је угледни час из српског језика и књижевности на тему Положај уметности у грађанском друштву и може ли уметност да мења свет. Инспирисани Андрићевом приповетком Аска и вук ученици су писали есеје у којима су изражавали своје ставове о односу друштва према талентованим појединцима и о положају уметности уопште. Своју креативност показали су израђујући видео есеје и на тај начин су практично применили међупредметне компетенције (Компетенција за демократску културу, Сарадња, Комуникација, Рад са подацима, Естетичка компетенција). Часу су присуствовали наставници Јасминка Милинковић, Весна Драгојевић, Иван Јеремић, Ана Рајић и мајка наше ученице Нада Прелевић, која је балерина. Час је оцењен као веома занимљив, динамичан и креативан. Ученици су показали да су у стању да анализирају различите појаве у друштву у коме живе, да критички промишљају о одређеним проблемима и да дају предлоге за њихово решење. Овим часом започели смо обележавање Марта – месеца српског језика. Миљана Степаноски, аутор и реализатор часа