Први пробни завршни испит за ученике осмог разреда спроведен је онлајн путем платформе ТеслаЕду. Ученици су полагали три теста и то редом српски језик (22.04.2020.), математика (23.04.2020.) и комбиновани тест (24.05.2020.).

Укупан број ученика осмог разреда је 102, а тесту су приступила 101 ученика, док један ученик није радио пробне тестове пошто  ради по ИОП2.

Један ученик није имао техничке могућности, али је МПНТР обезбедило мобилни телефон за потребе полагања тестова, тако да ученик није имао проблема при изради тестова.

Одељењске  старешине (Марина Драгосавац, Биљана Ђурђевић, Оливера Тимотијевић и Иван Јеремић) су на време поделиле корисничке налоге и шифре ученицима како би приступили платформи на којој се вршило тестирање. На основу упутстава које су одељењске старешине добијале као и инструкције за приступ платформи, одељењске  старешине су  благовремено и на време обавештавале ученике о свим корацима тако да су се сви ученици приступили платформи у предвиђеном року.

После обављеног логовања и активирања корисничких налога од стране ученика, ученици су 14.04.2020. приступили изради демо теста. Одељењске старешине су тог дана биле у сталној комуникацији са ученицима и родитељима, с обзиром на то да су се јављали технички проблеми приликом логовања на платформу.

Приликом израде теста из српског језика ученици су првог дана имали техничких проблема, али су одељењске старешине биле у комуникацији са ученицима и у ходу су решавали те проблеме на које су наилазили.

Другог дана полагања теста из математике, ученици су по препоруци МПНТР приступали тесту сукцесивно у периоду од 12 до 16 часова како би се превазишли могући технички проблеми који су се десили предходног дана. Овај предлог је уродио плодом тако да су сви наши ученици  урадили и тест из математике.

После теста из математике на ред је дошао комбиновани тест који се састојао од питања из области биологије, физике, хемије, историје и географије. Трећег дана ученици нису имали техничкиих проблема, тако да су брзо, чак и раније од предвиђеног врмена решили цео тест.

Анализа свих тестова је била у суботу на каналу РТС3, тако да су ученици поред тога што су са својим предметним наставницима извршили анализи теста  у својим Гугл учионицама, пратили су и анализу теста на каналима РТС-а.

Закључак је да су сви Змајеви осмаци превазишли све препреке на које су наилазили током израде тестова и овиме показали високи степен зрелости и способности.

Такође похваљујемо и све одељењске старешине осмих разреда које су давале јасне и прецизне инструкције ученицима, а и родитељима и тиме допринели да сви заједно положе још један испит зрелости.

АНАЛИЗА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања објавио је резултате пробног завршног онлајн тестирања ученика осмог разреда.

Од укупно 68. 504 ученика осмог разреда, матерњи језик је решавало 63.215, математику 62.220 и комбиновани тест 62.863 ученика. На основу ових података,  сваки тест решавало је више од 91 одсто ученика.
Добијени резултати на тестовима самопроцене знања показују да су на националном нивоу ученици у просеку освојили следеће резултате:

– из српског/матерњег језика 13,68 поена
– из математике 13,56 поена
– на комбинованом тесту 14,63 поена

Резултате овог тестирања није могуће поредити са  резултатима завршних испита у протеклом периоду, имајући у виду тип и врсту тестова, као и њихову намену.

Такође, стиче се утисак да је велики број ученика самостално решавао тестове и искористио тест за самопроцену знања на најбољи могући начин за даље планирање.

Ученици осмог разреда, од  27. априла 2020. године, преко сајта www.mojaucionica.gov.rs , преко којег су и реализовали тест за самопроцену знања, могу преузети тестове и решења са претходних завршних испита које су решавале генерације малих матураната у периоду од 2011. до 2019. године. Ово је још један вид подршке за припрему завршног испита за осмаке који се припремају за малу матуру учењем на даљину. Ови материјали за учење биће доступни до краја јуна, а мали матуранти могу у било које време приступити платформи и преузети жељене тестове из српског, односно матерњег језика и математике, као и комбинованог теста. Поред тестова моћи ће да преузму и решења која ће им помоћи да процене знање.