ЗАВРШНИ ИСПИТ

Школске 2015/2016. године осми разред завршиће 124 ученика наше школе. Сви ученици ће у јуну месецу полагати завршни испит.

Шта је завршни испит?

Завршни испит полаже се на крају осмог разреда. Завршни испит има функцију сведочанства о усвојеним знањима, умењима и компетенцијама стеченим током основног образовања.Он мери степен усвојености образовних стандарда. Резултати завршног испита се користе за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.

Садржај завршног испита

Ученици осмог разреда ће, у оквиру завршног испита, поладати три теста: тест из српског језика, тест из математике и комбиновани тест из природних и друштвених наукла (физике, хемије, биологије, географије и историје).

Бодовање за упис у средњу школу

Завршни испит ће се вредновати приликом уписа у средње школе. Од укупно 100 поена, колико је максимално могуће, 30 ће носити завршни испит, а 70 успех ђака током основног школовања. На основу укупног броја освојених бодова, а у зависности од исказаног интересовања за одређену средњу школу, вршиће се рангирање и упис ученика.

Припреме за полагање завршног испита

Школа ће организовати припреме за полагање завршног испита. Припреме ће се организовати из свих наставних предмета који се полажу на завршном испиту. Припремна настава биће организована у току другог полугодишта ( а за математику од новембра). У јуну, по завршетку осмог разреда, ученици ће имати припремну наставу у трајању од 10 дана.

Пробни завршни испит

У априлу месецу Министарство просвете у свим школама у Србији организује Пробни завршни испит са циљем припреме ученика осмог разреда, наставника и школе за завршни испит. Ова симулација помаже ученицима да осете атмосферу и начин полагања завршног испита и да неколико седмица пред завршни испит ученици и њихови наставници процене колико су спремни и на чему треба да раде у наредном периоду.