За осмаке

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН „ЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТ“

  • Ученици осмог разреда основне школе који су припадници ромске националне мањине могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности. Потребно је да се родитељи ових ученика јаве одељењским старешинама ради попуњавања пријаве.

03

04