ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН „ЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТ“

Ове школске године планиране су следеће активности у оквиру развојног плана:
Свака школа има развојни план. То је документ који садржи дефинисане приоритете у остваривању образовно-васпитног рада у свакој појединачној школи.
Наш школски развојни план урађен је са идејом да се унапреде наставне и ваннаставне активности кроз сарадњу са изабраним градским институцијама. Циљ је да се ученицима пружи “употребљиво знање“ и да им се пружи прилика да квалитетно и креативно испуне део времена изван школе.
РАЗВИЈАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ У УЧЕЊУ, ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП УЧЕНИЦИМА, ФУНКЦИОНАЛНА НАСТАВА
•ученички пројекти
•угледни, огледни и корелативни часови
•обука ученика за учење
•припрема ученика за полагање завршног испита
•такмичења ученика
•израда презентација
•час замене улога наставник-ученик
•укључивање ученика у секције
УПОЗНАВАЊЕ ЗАНИМАЊА – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРАКСИ
•радионице за ученике и родитеље
•предавања спољних сарадника
•гостовања средњих школа
•полудневни излети са циљем упознавања занимања и њихових специфичности
ПОСЕТЕ И ПОЛУДНЕВНИ ИЗЛЕТИ – упознавање са културно-историјским институцијама и садржајима града Београда са циљем повезивања онога што се учи у школи са стварним животом и стварање навика праћења културних догађаја у граду.
Реализација посета и полудневних излета је у септембру за старије разреде и у априлу за све ученике школе:
• АДА ЦИГАНЛИЈА
• АВАЛА
•БЕОГРАД НА РЕКАМА
•МИЛОШЕВ КОНАК И ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК
•ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ, БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
• СКАДАРСКА УЛИЦА, НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, КАЛЕМЕГДАН
•КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, САБОРНА ЦРКВА, ВОЈНИ МУЗЕЈ
• АРХИВ СРБИЈЕ, ХРАМ СВЕТОГ САВЕ
•“БЕЛИ ДВОР“
Групе ученика биће укључене и у следеће манифестације:
•Фестивал науке
•Сајам књига
•Филмски фестивал за децу
•Ноћ музеја
•Посете позоришту
•Продајна изложба књига у школској библиотеци
•Дечије рукотворине -радионице у школи