Школски одбор

Чланови школског одбора:

Из редова запослених:
Јасминка Милинковић
Бојан Радомировић
Радомир Ваљаревић

Из редова родитеља:
Дејан Бељаковић
Војислав Стокић
Урош Дражић

Из редова локалне самоуправе:
Весна Јанковић
Александра Миловановић
Драган Поповић