Школски одбор

Чланови школског одбора:

Из редова наставника:

Марина Драгосавац
Биљана Тасић
Биљана Ђурђевић

Из редова родитеља:

Златко Петрин -председник
Сузана Младеновић
Дејан Бељаковић

Из редова локалне самоуправе:

Анђелко Бајић
Драган Поповић
Весна Јанковић