Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017-2018

Предмет јавне набавке: Исхрана ученика

Прилози:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке: Физичко обезбеђење

Прилози:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Предмет јавне набавке: Екскурзија и излет

Прилози:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Предмет јавне набавке: Електрична енергија

Прилози:

Конкурсна документација

Позив за подншење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Предмет јавне набавке: Услуге достављања припремљених оброка у школе

Прилози:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016-2017

Правилник јавне набавке школе

Предмет јавне набавке: Физичко обезбеђење

Прилози:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Предмет јавне набавке: Екскурзија и излет

Прилози:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке: Исхрана ученика

Прилози:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

Предмет јавне набавке: Електрична енергија

Прилози:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Предмет јавне набавке: Припрема и дистрибуција школског оброка за ученике

Прилози:

Одлука о додели уговора