Библиотека

Библиотека се налази у приземљу школе и располаже простором од 90 m2. Библиотека је уједно и читаоница са 16 столица. У школској библиотеци сем обавезног књижног фонда налази се и рачунар са штампачем, разгласна станица која покрива целу школу, видео наџор са својом пратећом опремом.

Школска библиотека има укупно 10.859 књига и настоји да из године у годину прати освежење књижног фонда новим насловима. Од расположивих књига су првенствено књиге – обавезна лектира од I-VIII разреда, проза и поезија за основце, јер јој је то и задатак. Такође поред наведене литературе поседује и стручну литературу која подразумева праћење редовне наставе по предметима, разноврсне енциклопедије, приручнике, часописе.

Школска библиотека у сарадњи са наставницима и ученицима по свом програму рада има и такмичења на нивоу општине, а то су “Читалачка значка”, конкурс “Доситејево перо”, “Мајска песничка сусретања”, где учествују и такмиче се деца од I-VIII разреда. Сва ова такмичења организују се на нивоу општине Вождовца. такође библиотека врши сваке године колективни упис ђака првака у школску библиотеку, држећи час. Упис у матичну библиотеку “Доситеј Обрадовић”, где градска библиотека дарује на поклон ђацима првацима бесплатне чланске карте и употребу књижног фонда годину дана бесплатно.