СОС ТЕЛЕФОН

sos

СОС телефонска линија 0800-200-201
од 9:00 ÷ 14:00 часова радним данима,
за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је због настале ситуације извршило пренамену СОС линије која је у редовним условима имала функцију пријаве насиља у школама, а сада је у ...

Прочитајте