ОБАВЕШТЕЊЕ О УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

Због измене Плана и програма за 1. и 5. разред списак одабраних уџбеника за те разреде у школској 2018/2019. биће истакнут на сајту школе после 15.5.2018. год.

Управа школе