Материјално-технички услови у нашој школи

Објекат у ком се одвија живот Школе заузима 5.950 m2 и има заједничко двориште са ОШ „Ђура Даничић“. Почетак школске 2015/16. г. Школа је, после 48 година, дочекала ограђена. Настава за ученике млађих разреда изводи се у 10 учионица опремљених рачунарима, пројекторима и интернет везом...

Прочитајте