Црвени крст

На почетку рада Школе у Насељу формирана је, као и претходној школској згради, организација Подмлатка Црвеног крста у коју су учлањени сви ученици. Иако рад ове организације неће бити увек истог интензитета, она у Школи постоји у протеклих 50 година. Подмладак Црвеног крста воде Наталија Расулић и Станка Лакић од прве школске године до осамдесетих година ХХ века, када га преузима Биљана Кочановић. Школске 1997/98...

Прочитајте