Клуб за Уједињене нације – некад и сад

У првој фази деловања Клуба УН ( Удружење за УН Србије, невладина, неполитичка организација, основана 1952. године; делује у оквиру Светске федерације удружења за УН, настале 1946. године. Мисија Удружења је промоција идеала УН и подршка циљевима УН...

Прочитајте