О формирању Насеља браће Јерковић – Школски летопис за школску 1967/68. годину

Школски летопис за школску 1967/68. годину бележи да се пројектовању нашег Насеља, које је данас са око 30.000 становника највеће на Вождовцу, приступило 1962. године, по урбанистичком решењу и диспозицији градског Урбанистичког завода.

Решење је предвиђало градњу 2...

Прочитајте