Пре Насеља браћe Јерковић


Основна школа „Змај Јова Јовановић“ спада у ред најстаријих основних школа у Београду. Основана је Одлуком Министарства просвете Србије 1864. године. Према својој локацији добила је назив „Школа у Савамали“. Постепено је постала четвороразредна мешовита основна школа. Године 1900/1901. добила је врло лепу пространу наменски зидану школску зграду у тадашњој Босанској улици (сада улица Гаврила Принципа). Уз њу је једно време радила Вежбаоница Женске учитељске школе, а извесно време, у истој згради, била је смештена и Трећа женска гимназија. Одлуком министра просвете од 4. новембра 1931. године, названа је Основна школа на Сави „Змај Јован Јовановић“, односно, касније јој је био званични назив Државна народна школа „Змај Јова Јовановић“ – Београд. Била је у надлежности Министарства просвете, а под директним надзорништвом Градског школског надзорника за град Београд, разних школских срезова, јер се њихова територија мењала.

За време Другог светског рата, приликом немачког бомбардовања Београда, 6. априла 1941. године, школска зграда је била потпуно срушена, а цела школска архива уништена. За време окупације, Одлуком Министарства просвете и вера, било је извршено припајање Основне школе „Змај Јова Јовановић“ Основној школи „Краљ Петар I“. Затим је на основу Одлуке истог Министарства од 18. 5. 1943. године, почетком 1943/44. године дошло до поновног отварања Основне школе „Змај Јова Јовановић“ и приступило се њеном одвајању од Основне школе „Краљ Петар I“. Школа је била смештена у згради Основне школе „Краљ Милутин“ у улици Краљице Наталије број 37 (сада улица Народног фронта). У исто време она је постала Вежбаоница Женске учитељске школе. За време рата је више пута мењала локацију.

Према јединој сачуваној књизи Уписнице из 1941. године може се закључити да је у оквиру школе радила извесно време и Виша народна школа, настала на основу Одлуке Министарства просвете Југославије, од 26. јула 1932. године, да се при неколико постојећих централних народних (основних) школа могу отварати са једним или два разреда тзв. Више народне школе.

После ослобођења Државна народна школа „Змај Јова Јовановић“ у Београду продужила је рад као четворогодишња основна школа. Од априла 1945. године промењено јој је име у Основна школа бр. 3 у Београду. Од 1946. године из надлежности ИНО града Београда прешла је у надлежност НО 3. Рејона града Београда. Са завођењем седмогодишњег основног образовања, од септембра 1947. године, отпочела је уписивање ученика дораслих за I разред гимназије, односно сада V разред основне школе. Као и у свим основним школама, и у њој су били организовани аналфабетски и тзв. просветни течајеви.

Према одлуци ИНО града Београда, Просветно одељење од 28.2.1948. године, Основној школи Бр. 3 била је припојена Основна школа Бр. 5 која је тада укинута.

Школа је променила име јануара 1952. године, према Одлуци Савета за просвету и културу града Београда да се основне школе не означавају бројевима. Добила је свој стари назив „Змај Јова Јовановић. Касније, у вези са законским променама из 1954. и 1958. године, школа је постала осмогодишња са називом Осмогодишња школа, односно Основна школа „Змај Јова Јовановић“ у Београду. Била је у надлежности НОО односно СО Стари град, али је због промене локације школа која се налази у насељу Браће Јерковић – Београд,СО Вождовац преузела 13. јула 1967. године од СО Стари град права и дужности оснивача ОШ „Змај Јова Јовановић“.

Емилија Бадер, Оливера Таушановић, „Водич Историјског архива Београда II“,Београд, Историјски архив Београда, 1991.

Pre Naselja Slika 1

Школа у Савамали (Босанска улица), из збирке Бориса Белингара

Pre Naselja slika 2